PRIVACY

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen

- als je onze website gebruikt

- bij onze vereniging geregistreerd staat

- waarom we deze gegevens verzamelen

- hoe lang we uw gegevens bewaren

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vzw. Koninklijke Harmonie Vrijheid en Onafhankelijkheid Boutersem en Jeugdband Boutersem, gevestigd te Leuvensesteenweg 78, 3370 Boutersem, hierna KHVO en JBB genaamd.

Door gebruik te maken van deze website en/of je te registreren als lid bij KHVO en JBB geef je aan het privacy beleid te accepteren.

KHVO en JBB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 KHVO en JBB vraagt persoonsgegevens van u indien u:

- lid wordt van de KHVO en/of JBB

- op de hoogte gehouden wenst te worden van de activiteiten van KHVO en/of JBB

1.2 KHVO en JBB verzamelt de volgende (persoons)gegevens van leden:

- naam

- adres

- e-mailadres

- telefoonnummer / GSM

- geboortedatum

- instrument(en)

- datum van toetreding

- aanwezigheid bij de activiteiten.

1.3 KHVO en JBB gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

- het lidmaatschap uit te voeren;

- U aan te melden bij VLAMO in verband met persoonlijke ongevallenverzekering;

- contact met u op te nemen of te onderhouden;

- praktische organisatie van de activiteiten.

1.4 KHVO en JBB verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens van belangstellenden:

- naam

- adres

- e-mailadres

- telefoonnummer / GSM

1.5 KHVO en JBB gebruikt deze gegevens van belangstellenden (mogelijk) om:

- contact met u op te nemen of te onderhouden;

- praktische organisatie van de activiteiten.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 KHVO en JBB neemt de bescherming van Uw gegevens serieus

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

2.2 U kunt contact opnemen met KHVO en JBB via mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. voor:

- vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;

- meer informatie over de wijze waarop KHVO en JBB persoonsgegevens verwerkt;

- inzage in de persoonsgegevens die KHVO en JBB  met betrekking tot u verwerkt;

- wijziging of verwijdering van uw gegevens door KHVO en JBB;

- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KHVO en JBB.

3. DERDEN

3.1 KHVO EN JBB  verkoopt of deelt uw gegevens niet

aan derden met uitzondering van de koepelvereniging VLAMO en tenzij KHVO en JBB  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

3.2 Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de koepelvereniging VLAMO

indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap bij KHVO en JBB .

4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, wordt de Privacy Commissie hiervan op de hoogte gesteld.

5. MELDING AAN BETROKKENE

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.

6. BEWAARTIJD PERSOOONSGEGEVENS

KHVO en JBB  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de looptijd van uw lidmaatschap, plus één (1) jaar.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 januari 2023.

We use cookies
We gebruiken beperkt cookies op onze website met het oog op een goede werking van onze website. We gebruiken zelf geen tracking cookies. Je kan zelf beslissen of je cookies wil toestaan of niet. Als je ze niet toestaat is het mogelijk dat sommige stukken van de website minder goed werken.